วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Flower arrangements

การจัดดอกไม้

               การจัดดอกไม้ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์  เป็นการนำเอาทุกส่วนของต้นไม้มาจัด  ไม่ว่าจะเป็นกิ่ง  ก้าน  ดอก  ใบ  เป็นต้น การจัดดอกไม้ให้สวยงามนั้น  ยังสามารถใช้สิ่งอื่นเพิ่มเติ่มได้ เช่น ริบบิ้น  กระดาษ  ผ้า  เป็นต้นประโยชน์ของการจัดดอกไม้

งานจัดดอกไม้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่
        1) จัดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา เช่น การจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยม
        2) ประดับตกแต่งสถานที่ บนโต๊ะรับแขก โต๊ะอาหาร ประดับอาคารสถานที่  ประดับตกแต่งมุมห้องเช่น การจัดดอกไม้รูปทรงกลม รูปทรงแนวนอน เป็นต้น


ตกแต่งหน้าเวที


        3) ใช้ในพิธีงานมงคลสมรส เช่น ช่อดอกไม้มือถือรูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงกลม แจกันประดับห้องดอกไม้ประดับบริเวณเวที พานรองรับน้ำสังข์ เป็นต้น


การจัดพื้นหลังสำหรับถ่ายภาพ (งานแต่งงาน)

การจัดดอกบนโต๊ะเค้ก (งานแต่งงาน)

         4) ใช้ในพิธีงานบวช เช่น ช่อดอกไม้ถวายพระจัดดอกไม้รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงกลม รูปทรงพัด รูปทรงแนวนอนบนดอกไม้คลุมไตร ดอกไม้คลุมเทียน เป็นต้น
         5) ใช้ในพิธีงานศพโดยจัดดอกไม้หน้าศพ บนหีบศพ เช่น รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรงกลม รูปทรงพัดซึ่งยังสามารถตกแต่งดอกไม้ กรอบรูป พวงหรีด ประดับเมรุ และตกแต่ง  เป็นต้นวัสดุอุปกรณ์ที่ใชในการจัดดอกไม้

 1. ดอกไม้  ใบไม้
 2. ภาชนะสำหรับจัดดอกไม้  เช่น แจกัน  กระถาง  เป็นต้น
 3. เครื่องประดับตกแต่ง
 4. กรรไกร  สำหรับตัดก้านดอกไม้
 5. ฟรอร่าโฟม  สำหรับปักดอกไม้
 6. ลวด  สำหรับต่อก้าน
 7. กระบอกฉีดน้ำ  ใช้พรมดอกไม้  เพื่อให้ดอกไม้สดอยู่เสมอ
 8. ถัง  หรือ กะละมัง  ใช้สำหรับแช่ดอกไม้  หรือแช่  ฟรอร่าโฟม
 9. มีด  ใช้ตัดฟรอร่าโฟม  หรือ  ก้านดอกไม้  ใบไม้
 10. ลวดกรงนก  ใช้สำหรับยึดฟรอร่าโฟม
 11. เชือกฟาง  ใช้มัดฟรอร่าโฟม


                 การจัดดอกไม้นั้น  เป็นศิลปะที่มีความสวยงาม  รูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายขึ้นอยู่กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ผู้ที่จะสามารถจัดดอกไม้ได้นั้นต้องมีความรู้ ความชำนาญ  และประสบการณ์  เพราะต้องใช้ทั้งหลักในการจัด  การใช้สี  การใช้ให้เหมาะตามโอกาส  การใช้หลักศิลป์ การจัดรูปทรง  เป็นต้น